Plantare de Biserici

Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui. – Matei 9v37

Ce-ai zice dacă…

… ai avea un rol vital în formarea unei biserici relevante, biblice și pasionate de mântuirea celor pierduți, de recâștigarea fiilor risipitori și răscumpărarea generației contemporane?

next-step3
next-step_600

Ce-ai zice dacă…

…ai face parte dintr-o biserică care proclamă fără rețineri Cuvântul lui Dumnezeu, se închină cu toată ființa lui Isus Cristos, crede cu tărie în puterea rugăciunii și mărturisește cu îndrăzneală Evanghelia?

Ce-ai zice dacă…

… ai fi echipat să plantezi o biserică al cărei scop este glorificarea lui Dumnezeu prin formare de ucenici care să se închine lui Isus, să umble cu Isus și să lucreze pentru Isus?
Dacă simți chemarea asta, caută-ne!

Contact